Składanie zamówień

Szanowni Państwo w tym trudnym okresie - gorąco prosimy o zapytanie o dostępność produktu przed zakupem ponieważ na niektóre produkty czekamy aktualnie na dostawę a jej czas może być teraz wydłużony.

Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość.

1.     W celu złożenia zamówienia, Użytkownik powinien:


a)  wejść na stronę internetową dostępną pod adresem www.babycomfort.com.pl

b)  dokonać wyboru towaru aktualnie dostępnego w Sklepie internetowym poprzez skorzystanie z przycisku „Dodaj do koszyka”,

c)   w przypadku wyboru odpowiedniej ilości towarów, należy zaakceptować wybrane towary znajdujące się w koszyku i nacisnąć przycisk zatwierdzający zamówienie;

d)  następnie wprowadzić w formularzu zamówienia wymagane dane Użytkownika niezbędne do realizowania zamówienia.

2.   Po wykonaniu czynności opisanych w ust.1 tego paragrafu zamówienie uznawane jest za wysłane.

3.   Po naciśnięciu przycisku zatwierdzającego zamówienie przez Użytkownika, na podany przez niego adres e-mail jest wysyłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

4.   W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że przesłane potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera błędy i nie odpowiada treści zawartej umowy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. W takiej sytuacji, Użytkownik ma możliwość zmiany zamówienia do momentu wysłania zamówionego towaru do Użytkownika.

5.   Wypełnienie i wysłanie Sprzedawcy formularza zamówienia nie wymaga rejestrowania, jak też logowania na stronie www.pierwszyusmiech.com.pl

6.   Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest możliwe przez 24 godziny na dobę.

7.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówień. Zamówienie nie zostanie zrealizowane bądź Sprzedawca odstąpi od jego realizowania w przypadku:

a)  gdy Użytkownik poda nieprawdziwe lub fałszywe dane przy składaniu zamówienia,

b)  braku kontaktu z Użytkownikiem pod wskazanym w formularzu rejestracji numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej,

c)   nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Użytkownika,

d)  nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu,

e)  uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku zamówienia złożonego przez Użytkownika występuje podejrzenie działania Użytkownika niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, w szczególności: hakerstwa, podszywania się pod inną osobę, użycia cudzych danych identyfikacyjnych.

8.   Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon fiskalny lub, na życzenie Użytkownika, fakturę VAT.

Dokumenty te wystawiane są w chwili, gdy cały zamówiony towar jest skompletowany i gotowy do wysyłki.