Zwroty i reklamacje

Szanowni Państwo w tym trudnym okresie - gorąco prosimy o zapytanie o dostępność produktu przed zakupem ponieważ na niektóre produkty czekamy aktualnie na dostawę a jej czas może być teraz wydłużony.

Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość.

Zwroty i reklamacje

1.Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: euroland.biuro@gmail.com lub telefonicznie 535-970-730 w celu ustalenia adresu wysyłki do jednego z głównych autoryzowanych serwisów tj.:Kielce,Toruń,Zawiercie

UWAGA

  • Zaleca się po zakupie,pozostawić opakowanie od zakupionego Towaru w celu sprawności reklamacji.
  • Przedmiot należy starannie zapakować, tak aby nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu, w przypadku pojazdów na akumulator niedopuszczalne jest wysyłanie pojazdu bez demontażu czy też na kołach - takie prawie zawsze ulegają uszkodzeniu. Pojazd należy włożyć w karton i starannie zabezpieczyć, tak aby nie został uszkodzony podczas przewozu. Do przesłania pojazd musi mieć odłączony akumulator ( musi on pozostać przykręcony lub odpowiednio zabezpieczony, tak aby nie był luźny podczas transportu i nie stwarzał zagrożenia, ale należy odłączyć przewód napięciowy lub rozłączyć złączkę - tak aby do pojazdu nie dochodziło napięcie.)
  • Koniecznie do paczki prosimy dołączyć nr reklamacji ( najlepiej wydruk jej zgłoszenia) i opis występującej usterki, dane do zwrotu paczki wraz z telefonem kontaktowym.
  •   Reklamacja powinna zawierać dokładną przyczynę jej złożenia, wskazanie którego towaru dotyczy oraz oczekiwanego sposobu załatwienia reklamacji.

2. Towar posiada wady fizyczne w przypadku, gdy rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniono kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Towar posiada wady prawne w przypadku, gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej.

4. Gdy Użytkownik jest konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.

5. Jeżeli Użytkownik, z przyczyn określonych w ust. 6 tego paragrafu nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub, gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy; od umowy nie może jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

6. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

7. Jeżeli zamówiony produkt, po jego odebraniu, okaże się uszkodzony mechanicznie. Koniecznie należy sporządzić PROTOKÓŁ SZKODY w obecności kuriera oraz opcjonalnie uwzględnić w nim USZKODZENIE OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO. Co ważne - jeden egzemplarz protokołu należy zachować dla siebie, gdyż będzie on niezbędny do uznania zgłoszonej, z tytułu uszkodzeń, reklamacji. Uszkodzony towar (wraz z protokołem) należy przechowywać do czasu rozpatrzenia reklamacji. O zaistniałej sytuacji należy poinformować Dział Reklamacji babycomfort.com.pl mailowo: euroland.biuro@gmail.com
UWAGA!
Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego.