Regulamin

REGULAMIN

Zależy nam, by wszyscy użytkownicy naszego sklepu czuli się pewnie i bezpiecznie, dlatego szczególnie dbamy o bezpieczeństwo i prywatność naszych użytkowników.

1. Właścicielem sklepu internetowego babycomfort.com.pl jest EUROLAND Magdalena Cichecka, ul. Jagienki 13/15, 42-226 Częstochowa REGON 152154260, NIP 573-246-18-78

2. EUROLAND Magdalena Cichecka, ul. Jagienki 13/15, 42-226 Częstochowa REGON 152154260, NIP 573-246-18-78 jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z klientem i figuruje na fakturze VAT lub paragonie, jako sprzedawca zamówionych produktów. Klient otrzymuje: domyślnie paragon lub fakturę (faktura na życzenie po podaniu wymaganych danych), dowód zakupu zawsze wysyłamy oddzielnie emailowo.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok poprzez witrynę sklepu. babycomfort.com.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

4. Po złożeniu zamówienia przez Użytkownika, otrzyma on automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. babycomfort.com.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznaczać może, że zamówienia to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

5. Termin realizacji zamówienia wynosi zwykle 24 - 48 h. od zaksięgowania wpłaty lub określenia, że ma być wysłane za pobraniem. W wyjątkowych sytuacjach wysyłka może się przedłużyć do 7 dni roboczych. 

6. W przypadku braku wybranego towaru, niezwłocznie skontaktujemy się z Kupującym w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji i ustalenia dalszego postępowania. Kupujący może zrezygnować z zamówienia, jeśli zaproponowane warunki nie będą mu odpowiadać.

7. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia; zgodnie z art.24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych Sklepu w celach promocyjno-reklamowych. Zgodnie z wyżej wymienioną Ustawą Klient ma prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, oraz ich usunięcia z bazy.

8. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego babycomfort.com.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki. Na zakupione produkty zawsze wystawiamy fv VAT, które wysyłamy drogą e-mailową ( lub na życzenie klienta paragon ).

9. Babycomfort.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

10. Prezentowane w serwisie towary wraz z podanymi cenami nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

11.Babycomfort.com.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

12.Babycomfort.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

13. Babycomfort.com.pl pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili w zakładce dostawa.

14. Reklamacje rozpatrujemy bezzwłocznie w ciągu 14 dni. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: euroland.biuro@gmail.com lub telefonicznie. 

15. Zgodnie z "Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", można zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwroty prosimy kierować na adres siedziby babycomfort.com.pl z dopiskiem „zwrot” lub na adres wskazany po wcześniejszym uzgodnieniu. 

Sklep dokona zwrotu ceny produktu.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Dziękujemy i życzymy udanych zakupów.